← Tilbake til nyheter

Bli kjent med Martin Eikrem

– vår nyansatte prosjektleder


Smir Group styrket nylig sitt prosjekteringsteam med ansettelse av Martin Eikrem. Martin er ansatt som prosjektleder og vil få en sentral rolle i å sikre trygge og forutsigbare rammer for våre kunder i prosjektgjennomføringen.


Hvordan vil du beskrive den første tiden i Smir Group?

Den har vært svært givende! Det har vært mye nytt å sette seg inn i, men det har vært veldig kjekt når man jobber med innovasjon og nye spennende prosjekter. Jeg har kommet godt inn i samtlige prosjekter, og blitt kjent med mange dyktige mennesker, både internt i selskapet, men også eksternt hos våre kunder og samarbeidspartnere.

Hva gjorde at du ønsket å begynne i Smir Group?

Det var nok muligheten til å få være med på å utvikle og gjennomføre spennende prosjekter i et framoverlent miljø med høy kompetanse og skapervilje. Jeg synes også det virket forlokkende å jobbe med mennesker som brenner så mye for faget, og som hver dag jobber aktivt med å utvikle morgendagens havbruksnæring i form av nye, bærekraftige og kostnadseffektive løsninger.  

Hva har du gjort tidligere i din karriere?

Jeg startet min karriere i Havila Shipping der jeg jobbet som matros, men etter labre tider i offshore segmentet, valgte jeg å omskolere meg. Jeg tok da en bachelor i bygg hos NTNU. Etter endt utdanning startet jeg i Moldskred, som senere ble kjøpt opp av Norconsult AS. Der hadde jeg rollen som fagansvarlig byggeteknikk. De siste årene har jeg i hovedsak jobbet med store landbaserte matfiskanlegg, både i utførelse, detaljprosjektering og tidligfase.

På hvilken måte kan du bidra til å utgjøre en forskjell for våre kunder?

Jeg kan bidra med struktur inn i prosjektgjennomføringen og sikre trygge og forutsigbare rammer for kunden.

Hva betyr havbruk for deg, og hva engasjerer deg?

For meg betyr havbruk i hovedsak en enorm ressurs på sunn og god mat til befolkningen, og et av de punktene som engasjerer meg mest er viktigheten av å forvalte havets ressurser på rett måte. Vi må sette fisken og dens miljø i førersetet på alt vi foretar oss, og utvikle nye, innovative løsninger basert på dette premisset.

Hvilke framtidstanker har du på vegne av Smir Group og havbruksnæringen?

Jeg har stor tro på at Smir Group vil fortsette å være en sentral bidragsyter til det grønne skiftet, og i nært samspill med sentrale aktører i havbruksnæringen bidra til at det produseres sunn og god mat i mange generasjoner framover.  

Hva liker du å gjøre på fritiden?

På fritiden liker jeg både å jakte, fiske og hobby snekring. Vi har akkurat satt oss opp en hytte på Bjorli, så det tilbringes mye tid der blant mange gode fiskevann, men høstens hjortejakt står nok øverst på listen.

Martin Eikrem

Prosjektleder