Innovasjon

Oppdrettsnæringen er en forholdsvis ung næring i vekst og behovet for innovasjon og nytenking er fortsatt stort. Dette har vi selv stått ovenfor i flere settinger, og der eksisterende løsninger er utilstrekkelig eller ikke eksisterer, må vi ta tak i innovasjonen selv.

Den sterke skapertrangen står sentralt i Smir. Vi er konstant i søken etter forbedringspotensial og videreutvikling. Smir har i dag flere patenterte og/eller patentsøkte produkter og systemer som faller inn under vår portefølje.

Vi mener vi har i mange sammenhenger satt standarden for god fiskehåndtering og fiskevelferd.

Vår viktigste inspirasjonskilde til innovasjon og nytenking er selvsagt oppdretteren og kunden, kunnskapen og innspill fra den som vet «hvor skoen trykker» vesentlig for et godt sluttprodukt som kan forenkle oppdretternes hverdag og bedre kundens totaløkonomi.

Sentralt i vår filosofi er også det å tilknytte oss til gode samarbeidspartnere som er med på å løfte vår produktportefølje.

Vi er hele tiden på utkikk etter løsninger og produkter som kan forenkle oppdretternes hverdag. Gjennom forbedring, utvikling og tilpasning tror vi at oppdretternes hverdag både skal bli sikrere og bedre i fremtiden.

Har du en ide eller et problem du ønsker å få løst, ta kontakt med oss idag så kan vi sammen lage et produkt for fremtiden.