← Tilbake til nyheter

Leverer nytt Hydrolicersystem til DESS Aquaculture Shipping AS

Smir AS leverer i disse dager nytt avlusingssystem til DESS Aqua.  Vi er veldig stolte over at rederiet valgte oss som foretrukket leverandør for sitt utstyr som nå er ferdig montert på Aqua Skilsøy, uttaler Frode Rygh.  Etter testing er nå fartøyet klart for oppdrag og vi er veldig sikre på at vår 8-linjer Hydrolicer vil tilføre DESS Aqua en solid kapasitet i arbeidet med å behandle lakselus i oppdrettsnæringen.

Lakselus er en betydelig utfordring for oppdrettsnæringen og representerer en stor trussel for fiskevelferd. Det er også en stor belastning for økonomien i sektoren. Næringen kjemper en innbitt kamp mot parasitten og behovet for forebyggende og behandlende tiltak har vært, og er stort.

Når laksefisk skal ut av sitt naturlige miljø i sjøen og pumpes om bord i et fartøy for behandling, så er det avgjørende at det blir gjort på en ytterst skånsom måte. Dette ivaretar Hydrolicer ved å håndtere fisken skånsomt med kontrollert hastighet, lave trykk og lav løftehøyde under hele avlusingsprosessen. Dype og brede renner bidrar til å minske stressnivået under avlusingen. Hydrolicer bruker kun sjøvann direkte fra sjø for å behandle fisken. Det brukes ingen kjemikalier eller temperering av vann i avlusingsprosessen.

8-linjers Hydrolicer-system montert ombord på Aqua Skilsøy

Smir er i en voldsom vekst, drevet av innovasjonstrang og skaperevne går vi opp løypa for denne typen avlusing. Vi setter standarden for skånsom fiskehåndtering som i dag brukes både nasjonalt og internasjonalt sier Frode Rygh, salgssjef hos Smir.

Hos DESS Aqua sier Bjørn-Inge Engene:

DESS Aquaculture Shipping AS er stolte av å introdusere sin siste oppgradering til vår brønnbåt-flåte; Aqua Skilsøy har i løpet av våren 2021 installert et 8-linjers Hydrolicer anlegg levert av Smir. Anlegget har høy avlusningskapasitet på hele 250-300 tonn/time og vil være et viktig verktøy for våre kunder som ønsker skånsomme og effektive avlusningsmetoder. 

Fisken tas inn i båten via undertrykkslasting, enten direkte i brønn eller via sortering. Ved sortering på vei inn fordeles fisken i to størrelser, noe som gir en unik mulighet til å justere spyletrykket i Hydroliceren etter størrelse på fisk. Aqua Skilsøy kan også laste til- og losse fra et lukket brønnvolum med for eksempel ferskvann, og er så måte forberedt for eventuelle fremtidige kombinasjonsbehandlinger.

Kaptein Bjørn Olav Johansen om bord på Aqua Skilsøy er veldig begeistret og imponert over Hydrolicersystemet. Kapasitet og fleksibilitet, i tillegg til skånsom håndtering av fisken blir nok en suksessfaktor. Han ser frem til å ta utstyret i bruk. Vi har fått veldig tett og god oppfølging fra Smir hele veien avslutter han.