TROMMELFILTER

Hydrofilter™

Hydrofilter er et trommelfilter designet for effektiv partikkelfjerning og vannfiltrering. Med sitt hygieniske design i rustfritt stål får du en robust løsning med god teknisk kvalitet og enkel rengjøring. Trommelfilteret kan leveres i åpen og lukket løsning, og tilpasses kundens behov for kapasitet.

Enkel rengjøring

Med sitt hygieniske design tilrettelegger Hydrofilter for lett tilkomst for vask og desinfeksjon. Trommelfilteret kan også leveres med et automatisk vaskesystem som reduserer vasketiden drastisk

Enkel tilkomst

Det robuste designet av trommelen legger til rette for enkel tilkomst for inspeksjon og vedlikehold

Flere bruksområder

I tillegg til å kunne brukes i sammenheng med avlusing, er Hydrofilter designet for bruk og installasjon på f.eks. settefiskanlegg, slakteri, bløggebåt og brønnbåt

Ønsker du mer informasjon?

Les mer om våre produkter innenfor avlusing