FÔRING SYSTEM

Hydrofeeder

Hydrofeeder er et fôringssystem for fisk som bruker vann som transportkilde. Sammenlignet med tradisjonelle luftsystemer er Hydrofeeder betydelig bedre for både økonomi og miljø. Hydrofeeder er tilpasset installasjon på anlegg på land, langs kyst og til havs. Hydrofeeder kan også installeres på eksisterende fôringssystemer, og kan transportere fôr over lange avstander.

  • Ingen fôringssvinn
  • Forbedre fôringsmetodene
  • Reduserer strømbruk med opp til 85%
  • Laget for flytende og synkene fôr
  • Ingen slitasje på fôringsslangene
  • Ingen mikroplastikk
  • Ingen støy
Meny