SEMILUKKET MERDTEKNOLOGI

Hydromerd

Hydromerd er et semilukket merdsystem som har flere bruksområder. Først og fremst er den utviklet for å brukes som ventemerd. Merden er produsert i komposittmateriale med multiaksial glassfiber og herdeplast. Merden har ballasttanker som gjør at hele merdevolumet kan heves over vannoverflaten og dermed kan merden lufttørkes og rengjøres enkelt. Hydromerd reduserer eller eliminerer kostnad og behov for direktelevering med brønnbåt. Merden kan installeres som en frittstående enhet, eller integreres og forankres i eksisterende stålanlegg.

Hydromerden er produsert i komposittmateriale med multiaksial glassfiber og herdeplast.
 • Diameter 15- 24 meter
 • Dybde 11 meter – innvendig dybde 9 meter
 • Volum 1500 m3 – 3300 m3
 • Vekt 28 – 45 tonn
 • Kan heves over vann
 • Bygget i kompositt – multiaksial glassfiber og herdeplast
 • Lang levetid – ikke utsatt for korrosjon
 • Konstruksjonen er stiv og sterk. Ingen fare for deformasjon
 • Heves og senkes via fire ballast tanker
 • Heves så høyt at hele merdvolumet er over sjøoverflaten
 • Kan rengjøres daglig og under trygge forhold tom for vann
 • Merden holdes ren uten bruk av kjemikalier
 • Kan tilpasses eksisterende rammesystem
 • Helt tett system med lang levetid
 • Naturlig trengning med tømming i bunn
 • Hele merden kan lufttørkes og rengjøres
 • Hydromerd er en «stasjonær brønnbåt»
 • Løsningene er designet med tanke på praktisk bruk og enkelt renhold.
 • Løsningen leveres sammen med en flåte for filtersystem

Leveres med:

 • Styringssystem
 • Overvåkningssystem
 • Gjennomstrømmingssystem
 • Filtersystem
 • UV
 • Ballasttank-pumper
 • Ventiler og rør
 • O2 innblander
 • Størrelse på Hydromerd kan tilpasses kundens behov