SEMILUKKET MERD

Hydromerd™

Hydromerd er et semilukket merdsystem med flere bruksområder. Merden er produsert i komposittmateriale med multiaksial glassfiber og herdeplast, og er først og fremst utviklet for å brukes som ventemerd. Merden har betydelige miljømessige fordeler, og ivaretar fiskevelferd og smitterisiko på en god måte.

Hydromerden er produsert i komposittmateriale med multiaksial glassfiber og herdeplast.

Enkel rengjøring

Hydromerd har ballasttanker som gjør at hele merdvolumet kan heves over vannoverflaten slik at merden kan lufttørkes og rengjøres enkelt

Fleksibel

Hydromerd kan installeres som en frittstående enhet, eller integreres og forankres i eksisterende stålanlegg

Les mer om våre produkter innen merdsystemer