Skånsom avlusing

Les mer om våre produkter innenfor avlusing

Lakselus er en betydelig utfordring for oppdrettsnæringen og representerer en stor trussel for fiskevelferd og en stor belastning for økonomien i sektoren.

Næringen kjemper en innbitt kamp mot parasitten og behovet for forebyggende og behandlende tiltak har vært, og er stort.

En oppdretter vil alltid bruke preventive tiltak for å hindre høye påslag av lus, vanlige tiltak er rensefisk, merdeskjørt og laser for å holde lusenivåene under kravet fra myndighetene.

Før eller siden møter de aller fleste oppdrettere situasjoner der myndighetenes krav er truet eller oversteget, og da må fisken «akutt behandles».

HL Quattro er vårt nyeste system innen avlusingsteknologi. Her viderefører vi godt kjente prinsipper fra vår teknologi på spyling, og muliggjør høyere kapasiteter med et kompakt og plassbesparende design. Det er et skånsomt ikke-medikamentelt avlusingssystem, også kalt mekanisk metode.

Når laksefisk skal ut av sitt naturlige miljø i sjøen og pumpes om bord i et fartøy for behandling, så er det avgjørende at det blir gjort på en ytterst skånsom måte.

Dette ivaretar HL Quattro ved å håndtere fisken skånsomt med kontrollert hastighet, lave trykk og lav løftehøyde under hele avlusingsprosessen. Dype og brede renner bidrar til å minske stressnivået under avlusingen. Rørføringer og flensforbindelser uten innvendige kanter sørger for trygge transportveier for fisken.

Systemet fungerer som stand-alone, og i kombinasjon med andre avlusingsmetoder. I tillegg til effekten som HL Quattro gir, kan det monteres på en etterspyler designet av Smir for ytterligere avlusingseffekt.

Alt transportvann avsiles om bord i fartøyet og filtreres. Lus, eggstrenger og egg samles opp og destrueres.

Rett etter behandlingen er fisken klar for foring.

Med hovedfokus på god fiskevelferd i alle ledd i avlusingsprosessen har vår teknologi oppnådd meget gode resultater og blitt et anerkjent og foretrukket system over et bredt spekter i næringen.