← Tilbake til nyheter

Vannfôring til Andfjord Salmon

Vi i Smir Group har inngått en kontrakt med Andfjord Salmon om leveranse av vårt vannfôringssystem, Smirfeeder, til deres landbaserte anlegg på Andøya. Denne avtalen markerer starten på et potensielt utvidet samarbeid som kan omfatte flere aspekter av Andfjord Salmons produksjon i fremtiden.

Vi er svært stolte over å bli valgt som leverandør til dette prosjektet. Andfjord Salmon har som mål å bygge og drifte verdens mest bærekraftige oppdrettsanlegg, og det er gledelig å få bidra til at de når dette målet med vårt vannfôringssystem.

Frode Rygh, salgssjef i Smir Group.

Vår teknologi gir muligheten til å transportere pellets av forskjellig konsistens, noe som kan forbedre fiskevelferden og utfordre eksisterende systemer. Etter lange og gode samtaler har vi oppdaget mange felles synspunkter med Andfjord Salmon, spesielt når det gjelder fremtidens teknologi og tjenester innen oppdrett.

Christian Torgersen, COO i Andfjord Salmon, uttrykker også stor tilfredshet med samarbeidet. Han fremhever viktigheten av å finne en fôringsmetode som er best mulig tilpasset deres konsept og valg av fôrtype. Samarbeidet med Smir og fôrleverandør Skretting vil også bidra til å forme fremtidens pellets og dens næringsinnhold, samt gi positive effekter på energiforbruk, mikroplast og infrastruktur.

Les mer på iLaks