Fartøy

I Smir har vi spisskompetanse på håndtering av fisk på en skånsom måte. Produkt, system og fartøyutvikling er sentralt i vår hverdag.

Design av et servicefartøy innen akvakultur, enten det er nybygg eller konvertering, må ha fiskens velferd i hovedfokus. Fartøyet skal ivareta alle sine funksjoner på en optimal måte, og med vår kompetanse kan vi bidra med å utforme dette.

Vi har erfaring og kompetanse på utførelse av nye fartøy, og vi har stått for konvertering av skip til servicefartøy for akvakultur. Smir kan ta en sentral rolle i slike prosjekt.