Vannbåren fôring

Les mer om våre produkter innen vannbåren fôring

Akvakultur er den raskest voksende matsektoren, og står for nesten halvparten av verdens sjømatforsyning. Næringen står imidlertid overfor betydelige utfordringer som miljømessig bærekraft, fiskevelferd og produksjonseffektivitet. Innføringen av bærekraftig praksis er avgjørende for å løse disse problemene og sikre fremtiden for fiskeproduksjon.

Vannbårne fôringssystemer er en type fôringsmetode som bruker undervannsfôringsteknologi for å levere fôr til fisk i akvakulturtanker. I motsetning til tradisjonelle luftbårne fôringssystemer, gir bruk av vannbåren teknologi en rekke fordeler for fiskevelferd og miljømessig bærekraft, inkludert redusert fôrsvinn og forbedret fôrkonverteringshastighet.

SMIRFEEDER™ er et fôringssystem som bruker vann som transportkilde for fôrpellets. Systemet er designet for effektiv og skånsom transport av fôr og kommer med betydelige kostnads- og miljøgevinster sammenlignet med tradisjonelle luftbårne systemer.

Systemet egner seg godt både for nybygg og som ettermontering på eksisterende fôringsplattformer. SMIRFEEDER™ er designet for standard synkende pellets, så vel som for fremtidig bruk av flytende pellets.