Innovasjoner
for fiskevelferd

Innovasjoner
for fiskevelferd

Fra Hydrolicer til Smir

Smir har sitt utspring i det anerkjente mekaniske avlusingssystemet Hydrolicer. Drevet av innovasjonstrang og skaperevne har vi utviklet nye løsninger for oppdrettsnæringen, og satt en ny standard for skånsom fiskehåndtering som i dag brukes både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer

Cooke Aquaculture forbedrer fiskevelferd

Cooke er opptatt av å investere i miljøvennlige løsninger som også forbedrer fiskevelferden i merdene våre. Hydrolicer-systemet er en viktig del av våre investeringer for å få kontroll på luseproblemet uten bruk av kjemikalier.

Colin Blair

Administrerende Direktør Cooke Aquaculture

Leverer fiskehåndtering til Bulandet Miljøfisk

Bulandet Miljøfisk har valgt Smir som leverandør innenfor fiskehåndtering i deres landbaserte akvakulturanlegg.

Les mer

Meny