Innovasjoner
for fiskevelferd

Innovasjoner
for fiskevelferd

NYHET!
HL Quattro - kompakt design og høy kapasitet!

HL Quattro er vårt nyeste system innen avlusingsteknologi. Her viderefører vi godt kjente prinsipper fra vår teknologi på spyling, og muliggjør høyere kapasiteter med et kompakt og plassbesparende design. Systemet fungerer som stand-alone, og i kombinasjon med andre avlusingsmetoder. I tillegg til effekten som HL Quattro gir, kan det monteres på en etterspyler designet av Smir for ytterligere økt avlusingseffekt.

Les mer

Cooke Aquaculture forbedrer fiskevelferd

Cooke er opptatt av å investere i miljøvennlige løsninger som også forbedrer fiskevelferden i merdene våre. Hydrolicer-systemet er en viktig del av våre investeringer for å få kontroll på luseproblemet uten bruk av kjemikalier.

Colin Blair
Administrerende Direktør Cooke Aquaculture

Cermaq har Hydrolicer som hovedverktøy til avlusing

Cermaq har hatt Hydrolicer som hovedverktøy til avlusning internt siden våren 2018. Ved å kunne justere på hastighet, mengde fisk og trykk opp mot den enkelte fiskegruppe har vi et solid og godt verktøy mot lus, som samtidig ivaretar fisken. Vi opplever lav dødelighet og at fisken raskt er tilbake på fôr etter behandling.

Vår Hydrolicer er plassert på brønnbåt som gir en unik mulighet for trenging av fisk og dermed jevn flyt gjennom behandlingskamre. Dette er en av hovedfaktorene til god håndtering av fisk og behandlingseffekt for vår del. Hydroliceren er påkjennende for huden og vi har brukt mye tid på å justere innstillingene slik at vi ivaretar fisk og ulike fiskegruppen godt, og samtidig oppnår god effekt. Vi har dermed gode resultater på fisk fra i underkant av 2 kg og opp mot 7 kg. En annen faktor for å oppnå best mulig resultat er godt samarbeid mellom båten som drifter Hydrolicer og fiskeeier.

Tiril Slettjord
Fiskehelsebiolog | Fagleder lakselus
Smir har nylig inngått kontrakt med vestlandsoppdretteren Lingalaks for leveranse av vannfôringssystemet Smirfeeder til deres visningslokalitet på Toska Sør i PO4 Systemet skal kunne levere fôr til opptil 14 merder,…
Les mer her
Smir og Badinotti har inngått samarbeidsavtale på leveranser av nedsenkbare oppdrettsmerder Selskapene innledet dialog tidligere i år og vi fant fort ut at våre respektive kompetansefelt ville være utfyllende for…
Les mer her
Etter noen års utpønsking og uttesting er Smir klar med en komplett løsning for å fôre laksen under vann. Mindre energibruk, slitasje og mikroplast, mindre støy og bedre driftssikkerhet er…
Les mer her