Innovasjoner
for fiskevelferd

Innovasjoner
for fiskevelferd

NYHET!
HL Quattro - kompakt design og høy kapasitet!

HL Quattro er vårt nyeste system innen avlusingsteknologi. Her viderefører vi godt kjente prinsipper fra vår teknologi på spyling, og muliggjør høyere kapasiteter med et kompakt og plassbesparende design. Systemet fungerer som stand-alone, og i kombinasjon med andre avlusingsmetoder. I tillegg til effekten som HL Quattro gir, kan det monteres på en etterspyler designet av Smir for ytterligere økt avlusingseffekt.

Les mer

Cooke Aquaculture forbedrer fiskevelferd

Cooke er opptatt av å investere i miljøvennlige løsninger som også forbedrer fiskevelferden i merdene våre. Hydrolicer-systemet er en viktig del av våre investeringer for å få kontroll på luseproblemet uten bruk av kjemikalier.

Colin Blair
Administrerende Direktør Cooke Aquaculture

Cermaq har Hydrolicer som hovedverktøy til avlusing

Cermaq har hatt Hydrolicer som hovedverktøy til avlusning internt siden våren 2018. Ved å kunne justere på hastighet, mengde fisk og trykk opp mot den enkelte fiskegruppe har vi et solid og godt verktøy mot lus, som samtidig ivaretar fisken. Vi opplever lav dødelighet og at fisken raskt er tilbake på fôr etter behandling.

Vår Hydrolicer er plassert på brønnbåt som gir en unik mulighet for trenging av fisk og dermed jevn flyt gjennom behandlingskamre. Dette er en av hovedfaktorene til god håndtering av fisk og behandlingseffekt for vår del. Hydroliceren er påkjennende for huden og vi har brukt mye tid på å justere innstillingene slik at vi ivaretar fisk og ulike fiskegruppen godt, og samtidig oppnår god effekt. Vi har dermed gode resultater på fisk fra i underkant av 2 kg og opp mot 7 kg. En annen faktor for å oppnå best mulig resultat er godt samarbeid mellom båten som drifter Hydrolicer og fiskeeier.

Tiril Slettjord
Fiskehelsebiolog | Fagleder lakselus
– vår nyansatte prosjektleder Smir Group styrket nylig sitt prosjekteringsteam med ansettelse av Martin Eikrem. Martin er ansatt som prosjektleder og vil få en sentral rolle i å sikre trygge…
Vi i Smir Group har inngått en kontrakt med Andfjord Salmon om leveranse av vårt vannfôringssystem, Smirfeeder, til deres landbaserte anlegg på Andøya. Denne avtalen markerer starten på et potensielt…
Les mer