Merdsystemer

Les mer om våre produkter innenfor merdsystemer

Dypvannsdrift og oppdrett i beskyttede miljøer vil i fremtiden være svært viktig for oppdrettsnæringen.

I motsetning til tradisjonelle oppdrettsmerder, vil nedsenkbare merder og semilukkede anlegg beskytte fisken for lus og andre parasitter som befinner seg i det øvre vannlaget. Slik teknologi vil også redusere faren for rømming under harde værforhold og bølger, i tillegg til at fisken vil få økt fiskehelse og gode vekstvilkår i et miljø som den trives i.

Sammenlignet med et landbasert oppdrettsanlegg, som krever store landområder, betydelig energiforbruk og har høye driftskostnader, vil nedsenkbare merder og semilukkede anlegg til sjøs kunne driftes rimeligere og kunne oppta mindre areal enn oppdrettsanlegg på land.