Om oss

Den sterke skaperevnen og kompetansen i selskapet er essensen i vår virksomhet. I flere settinger har vi stått foran utfordringer som krever teknologisk nyvinning og utvikling av nye produkter. Som en direkte konsekvens av dette har vi utviklet vår virksomhet til å omfatte langt mer enn avlusingssystem og i 2019 bestemte vi for å endre både navn og profil.

 

Navnet Smir er et tradisjonelt norsk ord, inspirert av det en smed gjør når han lager nye og nyttige løsninger. Navnet blir en overbygning for alle selskapene i konsernet, samtidig som det gir rom for å innlemme nyutviklede produkter og tjenester i porteføljen.

Selskapet har sitt utspring i det ikke medikamentelle avlusingssystemet Hydrolicer. I tett samarbeid og med finansiell støtte fra Mowi (Marine Harvest) utviklet Odd Einar Grøntvedt og Frank Øren Hydrolicersystemet. I 2015 grunnla Odd Einar og Frank selskapet Hydrolicer Production AS og startet utvidet kommersiell virksomhet basert på Hydrolicer. Videreutvikling har stått i fokus og viktige støttespillere som må nevnes, i tillegg til Mowi, er Midtnorsk Havbruk/Bjørøya og Salmar.

Vi skal være leverandøren som kunden skal komme til, ikke bare for å finne løsningen på en spesifikk utfordring, men for å kunne identifisere behov og forbedringspotensial som bidrar til å bedre kundens totaløkonomi. Smir Group kan ta det overordnede ansvaret i et prosjekt, la kunden forholde seg til en part, og ellers konsentrere seg om sine daglige gjøremål.

Innenfor Smir Group har vi også eget rederi og tilbyr komplette operasjonelle tjenester på fartøy. Høsten 2019 satte vi vår første båt ut i drift på langtidskontrakt i Skottland.

Vår filosofi:

 • Optimal fiskevelferd
 • 100% dedikasjon til vår kunde og oppdraget vi skal utføre
 • Åpen, ærlig og holder det vi lover
 • Et godt levert prosjekt er starten på en langvarig god relasjon

Referanser

 • AQS AS
 • BJØRØYA AS
 • CERMAQ CANADA
 • CERMAQ NORWAY
 • COOKE AQUACULTURE CANADA
 • COOKE AQUACULTURE SCOTLAND
 • DALSEIDE SHIPPING SERVICE AS
 • FRØY REDERI AS
 • FRØY VEST AS
 • GRIPSHIP AS
 • HAUGALAND SHIPPING AS
 • HYDRO FISH CARE AS
 • INVERLUSSA MARINE SERVICES
 • MOWI CANADA
 • MOWI FAROES
 • MOWI IRELAND
 • MOWI NORWAY
 • MOWI SCOTLAND
 • MIDTNORSK HAVBRUK AS
 • NILS WILLIKSEN AS
 • NORSK FISKETRANSPORT AS
 • NOTMANN AS
 • ROSTEIN AS
 • SALMAR AS
 • SALMONOR AS
 • SCOTTISH SALMON COMPANY
 • SINKABERG HANSEN AS
 • VAMAR AS
Meny