Om oss

Navnet Smir er et tradisjonelt norsk ord, inspirert av det en smed gjør når han lager nye og nyttige løsninger. Oppdrettsnæringen er en forholdsvis ung næring i vekst og behovet for innovasjon og nytenking er fortsatt stort. Dette har vi selv stått ovenfor i flere situasjoner, og der eksisterende løsninger er utilstrekkelig eller ikke eksisterer, må vi ta tak i innovasjonen selv.

 

Den sterke skapertrangen står sentralt i Smir. Vi er konstant i søken etter forbedringspotensial og videreutvikling. Smir har i dag flere patenterte og/eller patentsøkte produkter og systemer som faller inn under vår portefølje.

 

Våre hovedfokusområder er avlusing, vannbåren fôring og semilukket merdteknologi. Vi skal være leverandøren som kunden skal komme til, ikke bare for å finne løsningen på en spesifikk utfordring, men for å kunne identifisere behov og forbedringspotensial som bidrar til å bedre kundens totaløkonomi. Smir kan ta det overordnede ansvaret i et prosjekt, la kunden forholde seg til en part, og ellers konsentrere seg om sine daglige gjøremål.

Vår filosofi:

 • Optimal fiskevelferd
 • 100% dedikasjon til vår kunde og oppdraget vi skal utføre
 • Åpen, ærlig og holder det vi lover
 • Et godt levert prosjekt er starten på en langvarig god relasjon

Referanser

 • AQS AS
 • BJØRØYA AS
 • CERMAQ CANADA
 • CERMAQ NORWAY
 • COOKE AQUACULTURE CANADA
 • COOKE AQUACULTURE SCOTLAND
 • DALSEIDE SHIPPING SERVICE AS
 • FRØY REDERI AS
 • FRØY VEST AS
 • GRIPSHIP AS
 • HAUGALAND SHIPPING AS
 • HYDRO FISH CARE AS
 • INVERLUSSA MARINE SERVICES
 • MOWI CANADA
 • MOWI FAROES
 • MOWI IRELAND
 • MOWI NORWAY
 • MOWI SCOTLAND
 • MIDTNORSK HAVBRUK AS
 • NILS WILLIKSEN AS
 • NORSK FISKETRANSPORT AS
 • NOTMANN AS
 • ROSTEIN AS
 • SALMAR AS
 • SALMONOR AS
 • SCOTTISH SALMON COMPANY
 • SINKABERG HANSEN AS
 • VAMAR AS