SKÅNSOM AVLUSING

Hydrolicer™

Hydrolicer er et svært fleksibelt avlusingssystem som ivaretar god fiskevelferd uavhengig av fiskegruppe. Vårt nyutviklede DS-system i kombinasjon med Hydrolicer 7 gir brukeren en rekke verktøy for optimalisering av operasjon og fiskevelferd.

Skånsom avlusing

Hydrolicer er et mekanisk, ikke-medikamentelt avlusingssystem designet for effektiv og skånsom behandling mot lus – uten bruk av temperert vann og kjemikalier.

Dokumentert

Med over 220 linjer levert verden over og en avlusingseffekt på 95-100%, er Hydrolicer et velkjent og ettertraktet avlusingssystem som passer for alle fiskestørrelser.

God kontroll

Hver Hydrolicerlinje leveres med innebygd kamera for kontinuerlig overvåkning, slik at operatør har god kontroll gjennom hele behandlingen.

Avlusingssystemet er kompakt, og kan tilpasses til installasjon om bord både brønnbåt, servicefartøy og lektere.

Hydrolicer-systemet kan også leveres som en «plug and play»-løsning i container, som inkluderer Hydrolicer, Hydroflow fiskepumpe, komplett rørsystem, nødvendige fiske- og flowmålere, samt opplegg for vask og desinfisering.

Avhengig av fartøystype og behov, kan et Hydrolicer-system leveres i alt fra én linje til så mange linjer som er ønskelig, med en avlusingskapasitet på 50 tonn per linje hver time.* Fisken er klar for fôring umiddelbart etter behandling.

Hydrolicer kan installeres alene som et frittstående behandlingsalternativ, men det kan også kombineres med andre avlusingsmetoder om ønskelig. I en kombinasjonsbehandling utnyttes de beste egenskapene til valgte metoder, noe som kan bedre resultatene.

* – mengden varierer basert på helse og størrelse på behandlet fiskegruppe. Beregning her er gjort med utgangspunkt i en 3,5 kg laks med god helse

Les mer om våre produkter innenfor avlusing