NEDSENKBAR MERD

Oceanis

Smir og Badinotti har inngått samarbeidsavtale på leveranser av nedsenkbare oppdrettsmerder. Oceanis 1 er en nedsenkbar merd designet for å sikre laksen optimale leveforhold i et miljø hvor lus og andre parasitter har lav tilstedeværelse.

Badinotti har mer enn 20 års erfaring innenfor området «Deep Farming», så dette er på langt nær noe nytt område for dem. De har levert nedsenkbare løsninger for oppdrett i svært værharde områder der bølgehøyden kan komme opp i 15 meter. Primærfunksjonen er å beskytte anleggene under krevende vær og sjø.

Fleksibelt

Oceanis 1 kan leveres som ny merd eller konverteres fra tradisjonelle merder som retro-fit. Uansett løsning beholdes samme merdvolum

Sømløs og effektiv heve- og senkeprosess

Oceanis 1 sitt pålitelige luftsystem sørger for en sømløs og effektiv heve- og senkeprosess.

Dypvannsfôring

Fisken fôres ved hjelp av vannbåren fôring hvor pellets distribueres via Smir sin egenutviklede luftkuppel. Luftkuppelen sørger for riktig mengde luft og optimal spredning av pellets, og er blant annet utstyrt med et nødlyssystem som aktiveres ved strømbrudd. Pellets kan også distribueres fra merdkant eller undervannspreder

Tilpasset strømutsatte lokaliteter

Noten sin tette integrasjon med den nedsenkbare flytekragen sørger for at not holdes konstant oppspent. Dette gjør Oceanis 1 til en godt egnet merd, også på strømutsatte lokaliteter.

For Smir er dette et ledd i strategien om å tilby både forebyggende løsninger og behandlingsverktøy i kampen mot lusen. Smir vil tilføre selve systemet muligheten for fôring i neddykket tilstand, og automatisering av operasjonene.

Les mer om våre produkter innen merdsystemer