VANNBÅRENT FÔRINGSSYSTEM

Smirfeeder™

Smirfeeder er et vannbårent fôringssystem designet for effektiv og skånsom transport av fôr mellom fôrsilo og oppdrettsmerd. Systemet er designet for å håndtere både dagens synkefôr, og fremtidens bruk av flytefôr.

Vannfôring

Fôringssystemet kan tilpasses for installasjon på anlegg langs kysten og til havs, samt landoppdrettsanlegg.

Fleksibelt

Systemet er fleksibelt, og kan designes både til nybygg og til retrofit på eksisterende fôringsplattformer.

God kapasitet

Med en kapasitet på opp mot 7000 kg per time, vil Smirfeeder være et godt egnet system for oppdrettsanlegg i alle størrelser.

Sammenlignet med tradisjonelle luftbårne systemer oppnås det betydelige kostnads- og miljøgevinster ved bruk av Smirfeeder, blant annet fordi man unngår skade på pellets gjennom fôrslangen. Ved bruk av vann som transportmiddel vil levetiden på fôrslangen øke, og utslipp av mikroplast reduseres betraktelig.

Energiforbruket kan reduseres med så mye som 90%, og bidrar til betydelig reduksjon av CO2-utslipp fra fôringsplattformen. I tillegg er Smirfeederstillegående sammenlignet med luftbårne systemer, som er gunstig både for operatører og miljøet rundt fôringsplattformen og slangene.

Ved enhver leveranse av Smirfeeder medfølger det programvare for styringssystem, som kan opereres som et frittstående program, eller integreres i allerede eksisterende fôringsprogrammer

Les mer om våre produkter innen vannbåren fôring