← Tilbake til nyheter

Inngår samarbeid på nedsenkbare merder

Smir og Badinotti har inngått samarbeidsavtale på leveranser av nedsenkbare oppdrettsmerder

Selskapene innledet dialog tidligere i år og vi fant fort ut at våre respektive kompetansefelt ville være utfyllende for hverandres virksomhet. Etter noen møter, og befaring på anlegg i Italia og notfabrikk i Slovakia er samarbeidet nå formelt.

Teknologisk utvikling

Badinotti har mer enn 20 års erfaring innenfor området «Deep Farming», så dette er på langt nær noe nytt område for dem.

De har levert nedsenkbare løsninger for oppdrett i svært værharde områder der bølgehøyden kan komme opp i 15 meter. Primærfunksjonen er å beskytte anleggene under krevende vær og sjø.

For Badinotti markerer dette kommersielle partnerskapet et betydelig skritt i møte med utfordringer i havbruksnæringen. Gjennom teknologisk utvikling og strategiske forbedringer ønsker Badinotti å etablere seg som markedsledende i å tilby merdekonstruksjoner for akvakultursektoren, sier Sergio Biancheri, General Manager EMEA i Badinotti

Badinottimerd under nedsenking


Felles løsninger

For Smir blir dette et ledd i strategien om å tilby både forebyggende løsninger og behandlingsverktøy i kampen mot lusen. Vi ser veldig frem til å introdusere våre felles løsninger til det norske markedet.

Det Smir vil tilføre selve systemet er muligheten for fôring i neddykket tilstand, og automatisering av operasjonene.  

I Norge vil vi hovedsakelig se etterspørsel for et slikt system for det formål og holde fisken under lusebeltet. Vi er allerede i dialog med norske kunder, og målet er å ha en pilot på plass i et oppdrettsanlegg så snart det lar seg gjøre.

Denne saken har også blitt omtalt hos iLaks, les den her

Sergio Biancheri, General Manager EMEA i Badinotti og Øyvind Nymark, CEO i Smir.