SKÅNSOM AVLUSING

HL QUATTRO™

HL Quattro er vårt nyeste system innen avlusingsteknologi. Her viderefører vi godt kjente prinsipper fra vår teknologi på spyling, og muliggjør høyere kapasiteter med et kompakt og plassbesparende design. Systemet fungerer som stand-alone, og i kombinasjon med andre avlusingsmetoder. I tillegg til effekten som HL Quattro gir, kan det monteres på en etterspyler designet av Smir for ytterligere avlusingseffekt.

Kompakt

Med sitt kompakte og plassbesparende design tilrettelegger HL Quattro for høyere kapasiteter, og kan frigi dekksplass til andre operasjoner om bord i fartøyet.

Høy kapasitet og lavt energiforbruk

Kapasiteter på 100-200 tonn/time per enhet tilrettelegger for svært høye kapasiteter selv på mindre fartøy.

Med en halvering av energiforbruk sammenlignet med tidligere Hydrolicer versjoner, er HL Quattro et energi- og kostnadseffektivt behandlingsverktøy for oppdretter

Utskiftbare spylebraketter

Til forskjell fra dagens Hydrolicer versjon 3 og 6 som har faste og forhåndsbestemte spylemønstre, gir HL Quattro brukeren mulighet til å skifte ut spylebraketter, og dermed endre spylemønster og areal ut ifra kriterier som f.eks. størrelse og helsestatus på fisk

Med sitt plassbesparende design kan systemet tilpasses installasjon om bord på både brønnbåt, servicefartøy og lektere.

Etter flere år med kontinuerlig utvikling av Hydrolicer-systemet har vi i Smir opparbeidet oss verdifull erfaring og kompetanse rundt hva som sikrer oppdretter gode resultater og god fiskevelferd under avlusing.

En sentral og viktig del av dette er spylemønster og spyleareal. Tilpasning av spyleareal kan gi en bedre flyt av fisk gjennom linjene, og vi kan også konkludere med at et optimalisert spylemønster kan gi et vesentlig bedre bilde på velferd.

Smir har siden sommeren 2020 gjennomgått omfattende prototype og fullskalatesting av en ny type spylekammer som har hensyntatt dette, og resultatene er tydelige: avlusingseffekt, dødelighet og risttap er vesentlig forbedret.

Brukeren av systemet kan selv skifte ut spylebraketter og dermed endre spylemønster og areal ut ifra kriterier som f.eks. størrelse og helsestatus på fisk. Dette gir bruker av systemet gode forutsetninger, og flere verktøy for å sikre god fiskevelferd og ønsket resultat under avlusing.

Les mer om våre produkter innenfor avlusing