Fiskevelferd

Den viktigste faktoren i vårt arbeid med innovasjon og videreutvikling er optimal fiskevelferd.

Fiskevelferd er en viktig forutsetning for god fiskehelse og kvalitet på fisken og gjenspeiler seg ikke bare i vårt omdømme, men også videre til kundens gode omdømme og lønnsomhet.

Fisken behandles skånsomt med lave trykk og lav løftehøyde under hele avlusingsprosessen. Dype og brede renner bidrar til å minske stressnivået under avlusingen. Rørføringer og flensforbindelser uten innvendige kanter sørger for minimal skade på fisk. Med hovedfokus på god fiskehelse og lav dødelighet i alle ledd i avlusingsprosessen har Hydrolicer oppnådd gode resultater. Hydrolicer bruker metoder, utstyr og teknologi som ivaretar fiskevelferd og miljø.