FÔRSPREDER

FF Spreader™

FF Spreader er en fôrspreder som sikrer optimal fordeling av pellets ved bruk av vannbåren fôring.  Sprederen er utviklet til vår Smirfeeder, men kan også brukes sammen med andre vannbårne fôringssystem.

I vår patentsøkte løsning bruker vi kun eksisterende vannflow fra fôringssystemet for å oppnå ekstra vannstrøm og god spredning av fôret. I tillegg kan vi ved bruk av luft øke spredningen ytterligere, noe som også fører til økt omrøring av vannvolumet i merden.

Utstrakt og jevn spredning av fôr – Passer alle fiskestørrelser

En av hovedegenskapene til FF Spreader  er dens evne til å spre pellets bredt og jevnt i merd. Dette gjøres ved å tilføre en balansert tilførsel av luft til vannstrømmen.

Justerbar til ønsket dybde

FF Spreader kan justeres til ønsket dybde. Fôring under den øvre vannsøylen kan bidra til å holde fisken borte fra områder der lakselus og andre skadelige organismer er mer utbredt.

Forbedrer sirkulasjon og vannkvalitet

Luft/vannstrømfunksjonen i FF Spreader kan bidra til å forbedre vannkvaliteten i merd. Enheten kan bringe vann fra dypet til overflaten, og følgelig bidra til et bedre vannmiljø for fisken.

Designet for å håndtere både synkefôr og flytefôr

FF Spreader er designet for standard synkefôr, men også for fremtidens bruk av flytefôr.

Les mer om våre produkter innen vannbåren fôring