EFFEKTIV VELGEVENTIL

Multifeeder™

For en mer effektiv fôringsoperasjon kan Smirfeeder installeres med vår nyutviklede Multifeeder-enhet. Sammenlignet med tradisjonelle velgerventiler, som distribuerer pellets til en oppdrettsmerd om gangen, kan våre MultifeederTM fôre til flere merder samtidig.

Økt fleksibilitet og kapasitet

Multifeeder bidrar til økt fleksibilitet og kapasitet i fôringsoperasjonen ved at man kan fôre intenst på flere merder når appetitt er tilstede. Enheten muliggjør også simultanfôring av ulike typer fôr.

Les mer om våre produkter innen vannbåren fôring