SEMILUKKET MERD

Smirmerd™

Smirmerd er en semilukket produksjonsenhet i fast form som gir fisken beskyttelse mot lus og andre smittebærende organismer i det ytre miljøet. Merden er rømningssikker og kan konfigureres å bygges for å møte kundens spesifikke krav, enten det dyrkes postsmolt eller matfisk

Stor vannutskiftning ved lavt energiforbruk

Gjennom tilførselsrør for inn-vann henter Smirmerd tungtvann fra dyptliggende nivåer hvor sykdomsfremkallende organismer er mindre utbredt. Vannets tetthet sørger for høy vannutskiftning og gode biologiske leverforhold for fisken samtidig som at energiforbruket holdes lavt.

Oppsamling av opptil 90 % sedimenterbart materiale

Slamoppsamling er et viktig miljøaspekt ved å benytte et semilukket anlegg. Ved bruk av Smirmerd kan man samle opptil 90 % sedimenterbart materiale.

Bruk av kjente metoder ved håndtering av fisk

Uttak av fisk og dødfiskhåndtering gjøres ved hjelp av kjente standardmetoder som kastenot, kuleline og lift-up.

Les mer om våre produkter innen merdsystemer