FORBEDRET FISKEVELFERD

Oxygen Diffusor

God vannkvalitet i en oppdrettsmerd er essensielt for god fiskevelferd, og kan påvirkes av flere eksterne faktorer. Oksygendiffusoren er utviklet basert på erfaringer fra oppdrettsnæringen, og kan benyttes i situasjoner hvor fisken må trenges og oksygennivået i sjøen er kritisk.

Tilpasningsdyktig

Oksygendiffusoren leveres i standard utførelse, men både størrelse og utforming på spylemønster kan tilpasses for å være best egnet for kundens behov. De fleste oksygensystemene som benyttes av fartøy i dag, vil være kompatibel med Oksygendiffusor.

Hygienisk design

For enkel rengjøring og lang levetid, leveres Oksygendiffusoren i rustfritt stål. Dette gjør også at den vil operere godt under krevende værforhold, som ofte kan oppstå.

Lett håndterbar

Oksygendiffusoren er utstyrt med løfteøye for enkel håndtering med kran. Den kan oppbevares enten på dekk eller i egnet lasterom om bord fartøyet, når den ikke er i bruk.

Les mer om