NØKKELFERDIG BRUKERVENNLIG AVLUSINGSENHET

Hydrolicer Compact

Å holde kontroll på lusenivåer er oppdrettsnæringens største utfordring. En vesentlig forutsetning for å lykkes, er å ha tilgjengelig kapasitet når man faktisk trenger det.

Smir introduserer nå et nytt verktøy til næringen, Hydrolicer Compact.

Hydrolicer Compact er et nøkkelferdig avlusingsfartøy som oppdretteren alltid har for hånden. Oppdretteren kan planlegge sin egen aktivitet, drive forebyggende og håndtere sin egen fisk.

Hydrolicer Compact kan ha tilknytning til en lokalitet, en fjord eller et område, og dermed minimere fare for smittespredning av sykdommer.

Hydrolicer Compact har en meget lav løftehøyde på ca. 1,2m, noe som gir unike forutsetninger for fisken!

Teknisk data:

Fartøyet vil leveres nøkkelferdig  med 2 Hydrolicer linjer og et unikt fiskepumpe oppsett. Løftehøyden vil være på kun ca 1.2m!

  • trommelfilter
  • beltefilter
  • fisketellere
  • flowmeter
  • kran
  • nokker

Systemet takler kapasiteter på over 120t pr time. (Med referanse til 4kg fisk)