Utsett, service og drift av nedsenkbare merder

Vi styrker vår ledende posisjon innen dykker- og servicetjenester på dypdrift


I kjølvannet av den stadig økende etterspørselen etter dykkertjenester på dypdrift, tar KB-gruppen, som nå er en del av Smir Group, en ledende rolle i å imøtekomme behovene til oppdrettsnæringen. Med investeringen i to topp moderne båter er KB-gruppen rustet til å befeste sin posisjon som det fremste serviceselskapet på dypdrift.

Denne satsingen kommer som et svar på den økende trenden med bruk av nedsenkbare teknologier innen oppdrettsindustrien. Med stadig flere oppdrettslaks produsert i slike miljøer, er det avgjørende å opprettholde optimale forhold for fisken gjennom hele produksjonsprosessen. Dette stiller særlige krav til service- og vedlikeholdsarbeid som utføres på dypet, langt under overflaten, for å sikre fiskens trivsel og helse.

«Vårt mål er å være det fremste serviceselskapet innen dypdrift i landet. For å møte den økende etterspørselen for denne driftsformen, utvider vi vårt team fra 15 til rundt 40 ansatte, inkludert ca. 25 nye dykkere som vil gjennomgå KB-skolens dykkersertifiseringsordning. Dette vil gi dem spisskompetanse innen fagfeltet og gjøre dem rustet til å levere førsteklasses tjenester til våre kunder.»

Are Brekk, daglig leder i rederivirksomheten til Smir Group

KB-gruppen har ingen ambisjon om å bli det største serviceselskapet, men heller det beste innenfor spesifikke segmenter. Denne fokuserte tilnærmingen sikrer at vi kan opprettholde høy kvalitet og presisjon i tjenestene de leverer, samtidig som vi møter de skiftende behovene til oppdrettsnæringen.

Ledende leverandør av dykker- og servicetjenester på dypdrift

Dykkernestor og forretningsutvikler Ola Krystad