← Tilbake til nyheter

Leverer fiskehåndtering til Bulandet Miljøfisk

Bulandet Miljøfisk har valgt Smir som leverandør innenfor fiskehåndtering i deres landbaserte akvakulturanlegg.

Dette er en svært viktig og anerkjennende kontrakt for Smir og en ny milepæl for selskapet, der vi tar vår kompetanse på god fiskevelferd og skånsom fiskehåndtering med oss i et nytt segment.. Vårt team, med COO/R&D manager Jimmy Kieffer og salgssjef Oscar Sundal i spissen, har gjort en strålende jobb for å få dette på plass, sier CEO i Smir Øyvind Nymark.

Smir takker for tilliten, og ser frem til fortsettelsen sammen med de svært så kompetente og profesjonelle folkene i Bulandet Miljøfisk, dette er vi virkelig stolte over fortsetter han.

Bilde fra innsiden av en fisketank. foto: Bulandet Miljøfisk

Oppføringen av anlegget er i full gang med første byggetrinn, og det planlegges fisk i pilotanlegget allerede til våren. Driftserfaringene fra denne pilotfasen skal brukes aktivt i detaljplanleggingen av hovedanlegget. Bulandet Miljøfisk baserer seg på gjennomstrømningsteknologi og skal produsere en kombinasjon av slaktefisk og postsmolt.

I tillegg til fiskehåndtering er leveranseomfanget til Smir relatert bl.a. til avløpsrister, slamfeller og bunnplugger.

Prosjektleder for Bulandet Miljøfisk Christian Hatlem Skår sier følgende om valget av Smir som leverandør for fiskehåndtering:

Bulandet Miljøfisk har valgt Smir som leverandør av fiskehåndteringssystem fra kar til brønnbåt fordi de kunne levere et anlegg som var spesielt skånsomt og som gir svært god fiskevelferd i en kritisk fase av produksjonen. Fiskevelferd er nøkkelen i det begge selskaper jobber med og Smir har vist høy kompetanse og evnen til å finne løsningene sammen med oss, som er helt optimale til vårt system.

Vi takker for samarbeidet så langt og ser frem til fortsettelsen avslutter han.

Saken er også omtalt av iLaks, les mer her.

Bilde av pilotanlegget. foto: Bulandet Miljøfisk